Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2021

Aan de Zeeburgerdijk ligt het Hugo Olijfhuis. Het huis waar de 'Kids van Amsterdam' iedere dag dansen, muziek of theater maken. Maar ook met hun huiswerk geholpen worden. Dit initiatief, dat jongerenwerker Nathalie Oldenstam in 2007 vanuit de wijk is begonnen, heeft een belangrijke plaats ingenomen in het buurtleven van...