Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 16, 2021

Een gesprek met Ted Kloosterboer, oprichtster van Stichting Praat. Een stichting die helpt om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Zij is wegens haar werk en persoonlijk verbonden met de kinderen in Oost. Zij vertelt waar haar motivatie vandaan komt om zich in te zetten tegen kindermishandeling. Dat haar eigen oom Dik en tante Ger daarin een grote rol hebben gespeeld. Zij vindt dat die twee mensen haar leven hebben gered, gewoon met knuffels en complimenten. Zo simpel kan het zijn. En die Oom Ted of Tante Ger zit in ons allemaal.